user_mobilelogo

ZHBC KVGM-systeem (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu-systeem)

KVGM hoog in het vaandel

KVGM staat voor: Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

ZHBC voert een duidelijk KVGM-beleid.
Dit strekt zich uit op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Om dat voor iedereen, zowel de klanten als de medewerkers, inzichtelijk te maken, zijn het beleid en de voorwaarden vastgelegd in het KVGM-systeem (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu-systeem).

Certificaat ISO 9001  Certificaat VCA

KWALITEIT

Het op de juiste wijze verwerken van beton is niet alleen bij aanvang en uitvoering van een project van groot belang, maar ook na jaren moet het beton zich blijven gedragen zoals het ooit in het ontwerp bedacht is. Daarom is het van groot belang dat de betonspecie op de juiste wijze wordt aangebracht en afgewerkt. Voor ZHBC is het leveren van kwaliteitsproducten en diensten de gewoonste zaak van de wereld. Niet alleen de kwaliteit van het werk, maar ook in de omgang met onze klanten en met elkaar. En uiteraard zorgen wij ook voor een goede kwaliteit van ons materieel.

ZHBC is sinds 1997 VCA* 2008/5.1 en NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. [VCA] - [ISO]

Veilig werken: ZHBC met Schwing BP2800 op Rotterdam 600 mtr ring

VEILIGHEID

VEILIGHEID VAN MEDEWERKERS
Veilig werken is één van de belangrijke pijlers van het KVGM-systeem. Door het verstrekken van hoogwaardige beschermingsmiddelen en het laten volgen van speciale scholingen worden de medewerkers in staat gesteld veilig te werken.

VEILIGE WERKOMGEVING
Niet alleen de veiligheid van de medewerkers wordt goed in het oog gehouden, ook een veilige werkomgeving en betrouwbaar materieel zijn van groot belang. Het onderhoud van het Materieel wordt preventief en in eigen beheer uitgevoerd, waardoor wij niet alleen de veiligheid en de betrouwbaarheid, maar ook de continuïteit kunnen garanderen.

GEZONDHEID

ZHBC kent al sinds vele jaren een bijzonder laag ziekteverzuim. Dit is mede een gevolg van de continue aandacht die aan het welzijn van de medewerkers wordt besteed. De gezondheid van onze medewerkers is, net als hun veiligheid, een belangrijk punt. Daarom hebben wij in onze richtlijnen onder andere opgenomen hoe met elkaar wordt omgegaan. Gedragsregels en fatsoensnormen lijken overbodige regels, maar dragen wel degelijk bij aan de gezondheid van onze medewerkers. Door op een goede manier met elkaar om te gaan worden stress en de daarmee gepaarde gezondheidsklachten immers voorkomen. En mocht er toch ergens een conflict ontstaan, dan wordt dit direct en door de juiste personen opgelost.

Om te voorkomen dat onze medewerkers, medewerkers van onze klant en derden worden blootgesteld aan situaties die de gezondheid in gevaar kunnen brengen, werken wij uitsluitend met veilige grondstoffen en veilig materieel.

Klik hier voor meer informatie.

MILIEU

ZHBC staat voor duurzaam ondernemen. Daarom investeert ZHBC waar mogelijk in milieuvriendelijke maatregelen en wil door het gebruik van de nieuwste technieken graag meewerken aan het terugdringen van de CO² uitstoot. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘Carbon Footprint’. In de Carbon Footprint wordt het totaal van de broeikasgassen die een bedrijf uitstoot vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld welke maatregelen genomen kunnen worden om de CO² uitstoot te verminderen en worden doelen vastgesteld. Deze maatregelen hebben als gevolg dat de nieuwste betonpompen van ZHBC zijn uitgerust met Euro 5 motoren, die een lagere emissie hebben dan de oudere motoren. Het gebruik van materieel dat is voorzien van deze motoren is toegestaan in alle steden. Daarnaast maakt ZHBC gebruik van groene stroom en stimuleren wij het volgen van cursussen zuinig rijden

Naast de reductie van CO² uitstoot, wordt bij de motoren van betonpompen ook veel aandacht besteed aan geluidsreductie.