Beton storten

Beton storten behoort tot één van onze specialiteiten. Je kunt beton op verschillende manieren aanbrengen en verwerken. De techniek hangt onder andere af van het onderdeel, de betonsamenstelling en het seizoen. Het weer speelt bijvoorbeeld een grote rol bij het storten van beton. In de winter ontwikkelt (verhard) beton namelijk veel minder snel dan in de zomer. Dit heeft te maken met de temperatuur.

We storten diverse constructieonderdelen

Om een beeld te geven van de constructieonderdelen die ZHBC stort, hierbij een opsomming:
N

WERKVLOEREN

N

VLOEREN

hybride-, breedplaat-, kanaalplaat-, en in-situvloeren

N

WANDEN

N

DEKKEN

N

DRUKLAGEN

N

FUNDERINGEN

N

ONDERSLAGBALKEN

N

POEREN

N

KOLOMMEN

N

KESPEN

Stortplan

Om mogelijke risico’s weg te nemen of beheersbaar te houden, maken wij op verzoek van de klant een stortplan. Hiermee waarborgen we het proces en brengen we mogelijke risico’s in kaart.

VERPOMPEN, STORTEN, AFWERKEN VAN BETONSPECIE?

$

Beton verpompen

Lees meer

$

Beton afwerken

Lees meer