user_mobilelogo

ZHBC Beton verpompen

Beton verpompen

Bij verpompen wordt de betonspecie door middel van (mobiele) pompen via knikverdeelmasten, vaste leidingen of een combinatie van deze systemen naar de gewenste plek op de bouwplaats getransporteerd. Door gebruik te maken van de knikverdeelmasten is het mogelijk naar praktisch alle plaatsen beton te verpompen. Op hoogte, in diepe bouwputten of zelfs onder water.

ZHBC beschikt over betonpompen met knikverdeelmasten van 36 tot en met 58 meter.
Voor de gieklengte en het werkbereik van de verschillende betonpompen.
Bij het onder water verpompen van betonspecie wordt samengewerkt met gespecialiseerde duikbedrijven, die er in nauwe samenwerking met de betonpompmachinisten van ZHBC voor zorgen dat het beton op de juiste wijze wordt aangebracht.

Onderwaterbeton verpompen op leiding

Foto: onderwaterbeton verpompen op leiding ©Leo Loeve

Voor het verpompen van betonspecie in wanden die bijvoorbeeld tussen twee bestaande vloeren worden geplaatst, wordt de betonspecie omhoog gepompt. Er wordt dan gebruikt gemaakt van een betonspecie die niet verdicht hoeft te worden. Aansluitstukken c.q. bekistingafsluiters kunnen door ZHBC worden geleverd.

ZHBC Betonpompen

ZHBC Contact

ZHBC Offerte

ZHBC - Beton disciplines